Цени

facebook thumb

                                   Здравето няма цена!

              Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля.

                                                            1   тренировка – 10 лв.

месечни карти

8   тренировки - 60 лв.
12 тренировки – 78 лв.
 16 тренировки -  96 лв.

Неограничена  месечна карта с включени 2бр. релаксиращи масажи  само на цена 120 лв.

                      Специални индивидуални тренировки  с треньор на цена  - 20 лв.

Картата е срочна и важи в рамките на 30 дни ( от дата до дата).
В цената на услугата влиза и треньор.