Цени

facebook thumb

                                                  ЗДРАВЕТО НЯМА  ЦЕНА!               

                                                                      ПРОМОЦИЯ

                                                             1   тренировка – 8 лв.

седмична карта 

   3  тренировки  - 21 лв.

месечни карти
8   тренировки - 48 лв.
12 тренировки – 65 лв.
 16 тренировки -  79 лв.

 

Картата е срочна и важи в рамките на 30 дни ( от дата до дата).
В цената на услугата влиза и треньор.