Цени

facebook thumb

                                   Здравето няма цена!

              Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля.

                                                            1   тренировка – 15 лв.

месечни карти

8   тренировки -  80 лв.

12 тренировки – 100 лв.


 16 тренировки -  128 лв.

                                  Неограничена  месечна карта  само на цена 150 лв.

                      Специални индивидуални тренировки  с треньор на цена  - 30 лв.

Картата е срочна и важи в рамките на 30 дни ( от дата до дата).

НОВО - НОВО - НОВО

Пакет ЗДРАВЕ    -  лечебна гиманстика + лечебен масаж  60 мин. само за 70 лв.