Правилник

facebook thumb

Правилник за вътрешния ред


Като посетители на спортен клуб „Pretty woman“ Вие се съгласявате да спазвате правилника за вътрешния ред на клуба.

Общи положения
● Предварителното записване за тренировките е задължително, като се спазва работното време на клуба. 
● Закъсняването за тренировка е за сметка на клиента.
● Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията.
● Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от спортен клуб „Pretty woman" не се връща.
● Достъпът на НЕ спортуващи лица не се разрешава.
● Пушенето във всички помещения на  спортният клуб е строго забранено.
● Клиентите са длъжни да пазят имуществото на залата. При злоупотреба клиента възстановява стойността на повреденото имущество.
● Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото и/или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне клуба.
● За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в залата и да не вдигате излишен шум.

Тренировки
● Трениращите в спортният  клуб  трябва да бъдат в подходящо   спортно облекло и чисти спортни обувки.
● Трениращите в клуба са длъжни да използват собствени хавлиени кърпи  и тоалетни принадлежности за лична хигиена.
● Всяка допълнителна услуга се заплаща на рецепция.
 

Съблекални
● Спортният клуб не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в съблекалнята. Ценности и лични вещи, моля оставяйте за съхранение на рецепция.
● За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в съблекалните.

Абонаменти карти
● Абонаментите карти са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на други лица.
● Абонаментите карти са срочни (  валидни от дата до дата).