Промоция

facebook thumb

При закупуване на дългосрочна спортна карта получавате:

- Тримесечна карта  234  лв.   - 5 % отспъка и бонус 1бр. класически/ лечебен масаж на цяло тяло.

-  Шестмесечна карта  468  лв.  - 5 % отспъпка и бонус 2 бр, класически /лечебен масаж на цяло тяло.

-  Годишна карта  936 лв.      - 5 % отспъка и бонус   4бр. класически /лечебен масаж на цяло тяло.

Студенти и ученици  ползват отстъпка  - 20 % при закупуване на карта за 16 бр. тренировки.

Валидност на  промоцията до 01.09.2019г.