Промоция

facebook thumb

При закупуване на дългосрочна спортна карта получавате:

- Тримесечна карта  195 лв.   - 5 % отспъка и бонус 1бр. класически/ лечебен масаж на цяло тяло.

- Шестмесечна карта  390 лв.  - 5 % отспъпка и бонус 2 бр, класически /лечебен масаж на цяло тяло.

- Годишна карта    780 лв.      - 5 % отспъка и бонус   4бр. класически /лечебен масаж на цяло тяло.

Валидност на  промоцията до 01.09.2019г.