График

facebook thumb

              Понеделник  до  петък      / всеки ден/

08.30ч. - Body Style /Лечебна гимнастика             15.00ч. - Бокс / Кардио

09.00ч. - Body Style /Лечебна гимнастика            16.00ч. - Cardio Extrа / Стречинг

10.00ч.- Аеробна /Body style / Стречинг              17.00ч. Body Style /Лечебна гиманастика

11.00ч. -  Cardio Extra / Relax                                  18.00ч. - Body style /Лечебнa гиманастка

13.00ч. - Тренировка за начинаещи                       19.00ч. - Аеробна / Стречинг/Гимнастика

14.00ч. - Специални зонови тренировки               20.00ч. - Cardio Extra /  Интервална 

 

                   Събота         /         Неделя

 09.00ч. - Body Style / Лечебна гимнастика           09.00ч. - Лечебна гиманастика

10.00ч. - Аеробна / Стречинг                                  10.00ч. - Body style  / Лечебна гимнастика

11.00ч. -  Аеробна / Cardio                                       11.00ч. - Cardio  extra /  Интервална

                ​ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ  ЗА ТРЕНИРОВКА