График

facebook thumb

              Понеделник  до  петък      / всеки ден/

08.30ч. - Body Style /Лечебна гимнастика             15.00ч. - Бокс / Кардио

09.00ч. -Лечебна гиманастика/ Body style            16.00ч. - Gardio Extrа / Стречинг

10.00ч.- Аеробна /Body style / Стречинг              17.00ч. Body Style /Лечебна гиманастика

11.00ч. -  Gardio Extra / Relax                                  18.00ч. - Body style /Лечебнa гиманастка

13.00ч. - Тренировка за начинаещи                       19.00ч. - Аеробна / Стречинг/Гимнастика

14.00ч. - Специални зонови тренировки               20.00ч. - Gardio Extra / relax

 

                   Събота         /         Неделя

 09.00ч. - Body Style / Лечебна гимнастика           09.00ч. - Лечебна гиманастика

10.00ч. - Аеробна / Стречинг                                  10.00ч. - Body style  / Лечебна гимнастика

11.00ч. -  Аеробна / Gardio                                       11.00ч. - Gardio  extra / релакс

                ​ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ  ЗА ТРЕНИРОВКА